Asociația Culturală Brănești

Postat la data de: 2022-02-26 08:22:58

Asociația Culturală Brănești  este o organizație cu profil cultural-educativ înființată în anul 2013, având ca scop  promovarea identității și a patrimoniului cultural tradițional  local. Ca urmare a obiectivului său general, de la înființare și până în prezent, asociația s-a implicat ca inițiator sau ca partener în numeroase proiecte de promovare a patrimoniului cultural al localității Brănești. Dintre acestea putem menționa pe cele mai importante:

  • Proiectul de amenajare a muzeului etnografic "Zestrea Cucilor", aflat în curs de implementare;
  • Partener în cadrul proiectului de Grant cu fonduri norvegiene intitulat "Promovarea și Conservarea Diversității în Cultură și Artă în cadrul Patrimoniului  Cultural European - Manifestarea Tradițională Ziua Cucilor", în cadrul căruia, printre altele, au fost reconstituite 20 de costumații tradiționale de cuci și a fost publicat volumul de cercetare intitulat "Ziua cucilor la Brănești-Ilfov".   
  • Inițiator al parteneriatului pentru tradiția cucilor "Stimularea interesului,  păstrarea şi continuitatea tradiţiei Cucilor din Brăneşti, în rândul elevilor și al comunității", care a urmărit, printre altele, organizarea Festivalului Internațional Ziua Cucilor.
  • Promovarea tradiției cucilor, prin constituirea unui grup tradițional al cucilor din Brănești și participarea la festivaluri naționale și internaționale, cum ar fi, de exemplu, Festivalul Dragobetelui de la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", Festivalul Național al Tradițiilor Populare organizat de Muzeul ASTRA Sibiu sau festivalurile internaționale din țări ca Bulgaria, Albania, Serbia, Italia și Elveția.
  • Inițiator al manifestărilor de sărbătorire a 410 de atestare documentară a localității Brănești. Publicarea broșurii "Brănești-Ilfov, 410 ani de atestare documentară".  
  • Inițiatorul proiectului "Personalități brăniștene. In memoriam - Ion Popescu Pasărea. 150 de ani de la naștere",  în cadrul căruia a fost organizată expoziția "Ion Popescu Pasărea. 150 de ani de la naștere", în cadrul muzeului mănăstirii Pasărea.

Promovarea patrimoniului și a culturii tradiționale în rândul comunității și al tinerei generații prin publicarea lucrării "Zestrea Brăneștiului. Mic ghid al patrimoniului comunitar".
În anul 2022, asociația își propune continuarea unor proiecte de promovare a tradițiilor și a patrimoniului cultural local  și derularea unor proiecte noi, dintre care amintim proiectul educativ "Fiii satului, personalități brăniștene, de ieri și de azi", ce are ca scop păstrarea în memoria comunității și cunoașterea de către tânăra generație a fiilor satului, care s-au remarcat și afirmat de-a lungul timpului prin contribuția personală la dezvoltarea comunității sau care s-au afirmat în plan profesional la nivel național. Proiectul urmărește, printre altele, realizarea unor busturi ale personalităților locale și expunerea lor în spații publice, în cadrul unei expoziții în aer liber, pe o perioadă determinată, în scopul prezentării și cunoașterii de către comunitate și de către tânăra generație a activității și contribuției acestora la dezvoltarea culturii locale și naționale. Un alt obiectiv al acestui proiect îl reprezintă publicarea unor volume despre viața și opera personalităților din localitatea Brănești.
Un alt proiect pe care dorim să-l derulăm în acest an este concursul de creație plastică, pictură și desen "Satul meu",  care urmărește descoperirea copiilor talentați, promovarea și valorificarea potenţialului creativ al acestora, prin activităţi de dezvoltare personală, de informare şi cunoaştere a valorilor culturale şi naturale ale comunităţii.

Sustine Asociaţia Culturală Brănești prin redirectionarea a 3.5% din impozitul pe venit.

Sursa: Asociaţia Culturală Brănești