Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov

Postat la data de: 2021-09-21 20:09:27

Instituția Prefectului - Județul Ilfov informează cu privire la faptul că astăzi, 21 septembrie 2021, a avut loc ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 165 din 21.09.2021.

Începând cu data de 22 septembrie 2021, pentru o perioadă de 14 zile de la depistarea cazului de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, se aprobă scenariul de funcționare online, conform art. 6 alin (8) din Ordinul comun emis de Ministerul Educației (nr. 5196/03.09.2021) și Ministerul Sănătății (nr. 1756/03.09.2021), pentru următoarele clase/grupe:

 • Grupa Mică cu program prelungit A, Grupa Mică cu program prelungit B din cadrul Grădiniței “Tărâmul Prieteniei", Domnești (structură arondată Școlii Gimnaziale “Gheorghe Corneliu", Domnești);
 • Clasa Pregătitoare A din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 2 Fundeni, Dobroești;
 • Grupa cu program prelungit din cadrul Grădiniței nr. 1 (structură arondată Școlii Gimnaziale nr. 1 Copăceni);
 • Grupa Mijlocie din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Ciolpani (structură Grădinița nr. 4 Țigănești);
 • Grupa Mică “Îngerași" de la Grădinița nr. 2 Jilava.

Directorii unităților de învățământ menționate mai sus vor asigura punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii CJSU Ilfov nr. 165/21.09.2021.
Pentru toate Hotărârile CJSU Ilfov, puteți accesa pagina de internet a Instituției Prefectului - Județul Ilfov: https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

HOTĂRÂREA nr. 165 din 21.09.2021

În aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,cu modificări1e şi completările ulterioare,

Luând în considerare:

 • Ordinul comun Ministerul Educaţiei (nr. 5196103.09.2021) şi Ministerul Sănătăţii (nr. 1756/03.09.2021) — pentru aprobarea măsurilor de organizAre a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţil de siguranţă. epidemiologică;
 • Evoluţia pandemiei de COVID-19 eauzată de noul coronavirus SARS-CoV2;
 • Art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 privind unele rnăsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată;
 • Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Ordinul nr. 699/67/2021 al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitătii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâiniIor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Ordinul nr. 700/68/2021 al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministruIui afacerilor inteme nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
 • Adresa Inspectoratului Scolar al judeţului Ilfov nr. 14019/21.09.2021 inregistrată la Instituţia Prefectului — Judeţul Ilfov cu nr. 10842/21.09.2021;
 • Ordinului Prefectului nr. 472/16.09.2021 privind actualizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov;

În temeiul prevederilor art. 11 alin, (1) coroborat cu art. 22 din OUG nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgentă Ilfov, convocat în şedintă extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 21.09.2021, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1 ÎncEpând cu data de 22 septembrie 2021, pentru o periadă de 14 zile de la depistarea cazului în rândul cadrelor didactice, se aprobă scenariul de funcţionare online, conform art. 6 alin (8) din Ordinul comun — Ministerul Educaţiei (nr. 5196/03.092021) şi Ministerul Sănătăţii (nr. 1756/03.09.2021) — pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii in cadrul unităţiloriinstituţiilor de invăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică, pentru următoarele claseigrupe:

 • Grupa Mică cu program prelungit A, Grupa Mică cu program prelungit B din cadrul Gradiniţei "Tărâtriul Prieteniei", Dornneşti (structură arondată Şcolii Gimnaziale ,Gheorghe Corneliu", Dornneşti);
 • Clasa Pregătitoare A din cadrul Scolii Gimnaziale nr.2 Fundeni, Dobroieşti;
 • Grupa cu program prelungit din cadrul Grădiniţei nr.1 (structură arondată Şcolii Gimnaziale nr.1, Copăceni.)
 • Grupa Mijlocie din cadrul Şcolii Gimnaziale nr.1 Ciolpani (structură Grădiniţa nr.4 Ţigăneşti);
 • Grupa Mică "ingeraşi" de la Grădiniţa nr.2 Jilava.

Art. 2 Directorii unităţilor de 'invăţărnânt menţionate la art.1 vor asigura punerea in ap1icarc a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă şi membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, de către Secretariatul Tehnic Permanent.

Preşedintele Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenţă Ilfov: DANIEL-TUDOREL ZAMFIR

Sursa: Instituția Prefectului - Județul Ilfov