Convocare în vederea inființării Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații

Postat la data de: 2021-05-20 19:14:24

In vederea infiintarii Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii - OUAI "Viitorul" - Branesti, in temeiul art. 19 din Norma Metodologica de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, Comitetul Constitutiv convoaca la data de 07.06.2021, ora 11 in Mun. Bucuresti, Sos lancului nr.114, - sector 2, Adunarea Constitutiva in vederea consituirii Orqanizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Iriqatii - OUAI "Viitorul" - Branesti, ce va avea sediul in com Branesti, jud. Ilfov Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii -OUAI "Viitorul" -Branesti, cu sediu in com Branesti, jud. Ilfov va avea urmatorul obiect de activitate:

  • exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemului de irigaţii al amenajarii complexe de irigatii si desecare Mostistea II, plot SPP2.34 si plot SPP2.35, care deserveşc o suprafata de 2342ha bruta si 2337ha neta aferenta judetului Ilfov, comuna Branesti din care Plot SPP2.34 suprafata de 394ha bruta si 391 ha neta, iar Plot SPP2.35 suprafata de 1948habruta si1946ha neta;
  • livrarea apei pentru irigatii persoanelor care au calitatea de membru al OUAI Viitorul-Branesti, precum si celor care nu sunt membri ai acesteia, dar care au incheiat cu organizatia un contract de prestari servicii pentru terenurile detinute, situate pe teritoriul organizatiei.
Suprafata de teren cuprinsa in cadrul teritoriului organizatiei are urmatoarele vecinatati:

  • la nord: Calea ferata si sat Islaz
  • la sud: padurea Baleanca si Padurea Baduleasa
  • la est:pajistea comunala si Padurea Vadu Anei
  • la vest:Comuna Branesti si Padurea Cucu

Persoanele fizice sau juridice care detin teren pe teritoriul organizatiei si doresc sa devina membri ai Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru lrigatii -OUAI "Viitorul" sunt asteptati la data si ora mentionata mai sus in vederea adoptarii actului constitutiv si statutului organizatiei.

Pentru orice relatii ne puteti contacta la adresa mentionata mai sus.

Sursa: Primăria Brănești