A Fost Semnat Primul Contract Din Proiectul De 260 Milioane De Euro

Postat la data de: 2021-04-19 20:25:30

... Pentru Dezvoltarea Infrastructurii De Apă Și De Canalizare Din Județul Ilfov

Contractul de execuţie lucrări R-03 "Reabilitare si extindere reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare, staţii de pompare apă uzată în Pantelimon, Brănești", atribuit Asocierii Acvatot S.R.L. - Omega Star Sistems S.R.L. - Mid Instal 2003, are o valoare estimată de 89.920.077,49 lei fără TVA și este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma : ,,Semnarea primului contract de execuție lucrări, în Pantelimon și Brănești, marchează efectiv debutul celui mai important proiect de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Ilfov. Suntem bucuroși și pe deplin conștienți de responsabilitatea majoră pe care o avem. Adaptarea infrastructurii de apă-canalizare la dezvoltarea urbanistică a localităților și a nevoilor comunităților locale reprezintă, între altele, cheia pentru o adevarată dezvoltare durabilă a județului."

Lucrările acestui contract fac parte din "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014 - 2020“, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

Director general Apa Ilfov, Cătălin Drăgilă: ,,Suntem conștienți că semnarea acestui prim contract este doar o ‘’victorie de etapă’’ din cadrul POIM, în spatele căruia sunt ani de muncă, pregătire și negociere a aplicației de finanțare. Astfel, dupa un lung șir de obstacole birocratice și legislative, suntem printre puținii operatori din țară care au obținut aprobarea finală a finanțării proiectului de către Comisia Europeană. Misiunea Apa Ilfov este de a răspunde modului accelerat în care județul Ilfov se dezvoltă și avem convingerea că aceste lucrări strategice vor fi implementate cu succes."

Contractul include realizarea următoarelor lucrări la infrastructura publică de alimentare cu apă şi de canalizare din localitățile Pantelimon și Brănești:

Nr.Crt. Denumire lucrare U.M
1 Extindere retea distributie apă Pantelimon 30.3 Km
2 Extindere retea de canalizare Pantelimon 24.8 Km
3 Statii noi de pompare apă uzată Pantelimon 6 buc
4 Extindere retea distributie apă Brănești 33.2 Km
5 Extindere retea canalizare Brănești 29.1 Km
6 Statii noi de pompare apă uzată Brănești 12 buc

Contractul de lucrări cuprinde execuția construcțiilor civile, a instalațiilor mecanice, electrice și de automatizare, inclusiv furnizarea și montarea echipamentelor aferente, în scopul reabilitării şi extinderii reţelelor publice de alimentare cu apă, a reţelelor publice de canalizare şi a staţiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerinţele, impunerile şi restricţiile specificate în documentația de achiziții.

Obiectivul general al măsurii de investiții îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată, spre beneficiul mediului și al populației, în vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare a României la Tratatul de Aderare.

Durata de execuție a lucrărilor este de 34 de luni de la data ordinului de începere, la care se adaugă 36 de luni, perioada de notificare a defectelor.

Sursa: Consiliul Județean Ilfov