Încetarea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brănești

Postat la data de: 2021-04-08 22:31:18

HOTĂRÂREA
nr. 86 din 08.04.2021
privind incetarea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti, cu satcle
aparţinătoare Brăneşti, Islaz, Pasărea şi Vadu Anei, judeţul Ilfov

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, actualizat prin Ordinul Prefectului nr. 159/05.03.2021, intrunit in data de 08.04.2021, in şedinţa extraordinară de Iucru, cu prezenţă fizică la Instituţia Prefectului- Judeţ Ilfov,având in vedere situaţia epidemiologică din comuna Brăneşti generată de virusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 4.77 cazuri la 1000 de locuitori,in conformitate cu:

 • art.5 alin.(2) lit.d) din Legea 55/2020 privind unele rnăsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu rnodificările şi completările ulterioare;
 • art.7 alin.(5) şi art.12 alin.(1) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
 • art.3 din Anexa 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021, modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr, 348 din 26 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • art.3 alin.(4) din Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
 • art.2, lit.a) şi d) şi art.11 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ;
 • analiza de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Ilfov nr. 3512/07.04.2021, în vederea ridicării măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti;
 • analiza de risc a Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Ilfov nr. 3572/08.04.2021, in vederea ridicării măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti;
 • avizul INSP cu numărul de înregistrare INSP-CNSCBT 670/07.04.2021;
 • adresa INSP cu numărul de înregistrare 590/08.04.2021.
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, convocat in şedinţă extraordinară în data de 08.04.2021 cu prezenţă fizică la Instituţia Prefectului- Judeţ Ilfov, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Având în vedere propunerile Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Ilfov cu nr. 3512/07.04.2021 şi nr. 3572/08.04.2021, de ridicare a măsurii de carantină zonală, cu avizul negativ al INSP cu nr. INSP-CNSCBT 670/07.04.2021, Comitetu1 Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov a respins propunerea de prelungire a măsurii de carantină zonală pentru comuna Brăneşti.

Art.2 incepând cu data de 08.04.2021 ora 22:00, la nivelul comunei Brăneşti se vor aplica măsurile prevăzute in Hotărârea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021, modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr. 348 din 26 martie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, mernbrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, precurn şi tuturor entităţilor responsabile cu aducerea sa la Indeplinire de către Secretariatul Tehnic Permanent.

Sursa: Instituția Prefectului Județul Ilfov