Informare lucrari reabilitare trecerea cu calea ferata

Postat la data de: 2021-03-13 10:37:23

Subsemnatul Cristian Marian UNGUREAN în calitate de reprezentant legal al Companiei Na?ionale de Căi Ferate "CFR-SA" — Sucursala Regionaiă CF Bucure?ti, solicit eliberarea avizului de interven?ie în domeniul public, pentru executarea lucrărilor la infrastructura căii ferate, în data de 24.03.2021, la trecerea la nivel cu CF de la km 27+866 din Punct Oprire Brăne?ti Sat, aferentă liniei 800 Bucure?ti — Lehliu fir I.

Lucrările de intre?inere ?i repara?ie pe tronsonul Bucuresti — Lehliu fir I, la trecerea la nivel cu calea ferată de la km 27+866, cuprind efectuarea de lucrări de între?inere la suprastructura CF (demontare/montare dale cauciuc,ciuruire prisma piatră spartă manual ?i eliminarea sterilului din pasaj, completări prismă piatră spartă, buraj de intre?inere mecanizat cu utilaje grele de cale) care să asigure planeitatea ?i racordarea dintre carosabilui rutier ?i dalele elastice ale pasajului.

Men?ionăm că lucrarea se execută cu personal autorizat al Sec?iei Linii 3 Bucure?ti, din cadrul Diviziei Linii— Sucursala Regională CF Bucure?ti, cu sediul în Pia?a Gării de Nord nr.1-3, sector 1.

Lucrările se vor executa cu închiderea totală a circula?iei rutiere prin pasaj timp de 3 ore, în intervalul orar 00:00 - 03:00 ?i a circula?iei feroviare pe fir I timp de 7 ore în intervalul orar 22:00 05:00, în noaptea de 23/24.03.2021.

Semnalizarea rutieră ?i feroviară va fi efectuată de către Sec?ia L 3 Bucure?ti.

Lucrarile la trecerea la nivel constau în:

  • demontarea dalelor de cauciuc din pasaj existent
  • ciuruire prisma piatră spartă manual ?i eliminarea sterilului din pasaj
  • completarea prismei de piatră spartă
  • burajul ?i stabilizarea mecanizată a prismei de piatră spartă pe zona pasajului cu masini grele de cale
  • montarea dalelor interioare ?i exterioare de cauciuc.

Aceste lucrări se prevăd a fi efectuate în noaptea de 23/24.03.2021, în func?ie de ob?inerea favorabilă a acordului dumneavoastră.

Cu considera?ie,
Director Regional
Cristian Marian UNGUREAN

(NR 13,03,2021) Pe site-ul primăriei Comuniei Brănești a publicată doar solicitarea de mai sus fără a oferii acordul pentru efectuarea lucrărilor.

Sursa: Primaria Comunei Branesti