Se redeschide cârciuma și cinematograful

Postat la data de: 2021-01-27 01:32:38

HOTĂRÂREA nr. 7 din 25.01.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov

În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 3din 12ianuarie2021privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; Luând în considerare:

 • Evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;
 • Prevederile Legii nr 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Ilfovcu nr. 781/ 25.01.2021,înregistrată la Instituția Prefectului Județul Ilfov sub nr. 892 / 25.01.2021, prin care a fost comunicată rata de incidență cumulată calculată la 14 zile;-Ordinul comun nr. 3245/1805 din 21.10.2020 al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății privind masurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii;În temeiul:
 • Prevederilor art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare;
 • Prevederilor art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederilor H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 • Prevederilor Ordinului Ministrului Sănătății nr 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București;
 • Ordinului Prefectului nr. 566/28.10.2020 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov;
 • Ordin nr. 5.972 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea activităților care presupun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, convocat în ședință extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 25.01.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 Având în vedere că rata de incidență cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile, la nivelul întregului județ Ilfov, este de 2,85/1000 de locuitori, începând cu data de 27.01.2021 ora 00.00, cu condiția menținerii ratei de incidență sub 3/1000 de locuitori, se instituie următoarele măsuri în domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment și recreativ, astfel:

a) Pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori: Afumați (3,18/1000 de locuitori), Balotești (3,52/1000 de locuitori), Berceni (3,71/1000 de locuitori), Bragadiru (3,69/1000 de locuitori), Buftea (3,12/1000 de locuitori), Chiajna (3,97/1000 de locuitori), Dărăști-Ilfov (3,26/1000 de locuitori), Dobroești (3,21/1000 de locuitori), Dragomirești-Vale (4,70/1000 de locuitori), Grădiștea (3,52/1000 de locuitori), Jilava (3,28/1000 de locuitori), Măgurele (3,47/1000 de locuitori), Otopeni (4,92/1000 de locuitori), Tunari (3,89/1000 de locuitori), Vidra (3,16/1000 de locuitori) și Voluntari (3,21/1000 de locuitori) se instituie următoarele măsuri:

 • interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;
 • activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
 • interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;
 • interzicerea organizării și desfășurării activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

b) Pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori: Chitila (1,53/1000 de locuitori), Ciolpani (2,38/1000 de locuitori), Corbeanca (2,90/1000 de locuitori), Cornetu (2/1000 de locuitori), 1 Decembrie (2,51/1000 de locuitori), Domnești (2,57/1000 de locuitori), Glina (2,09/1000 de locuitori), Moara Vlăsiei (2,79/1000 de locuitori), Mogoșoaia (1,64/1000 de locuitori), Pantelimon (2,12/1000 de locuitori), Popești Leordeni (2,77/1000 de locuitori), Snagov (2,94/1000 de locuitori), Ștefăneștii de Jos (2/1000 de locuitori), se instituie următoarele măsuri:

 • organizarea şidesfășurareaspectacolelorde tipul drive-in sunt interzise;
 • activitatea cupublicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consumal produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, estepermisă fară adepăşi 30% din capacitatea maximăa spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00;
 • activitatea restaurantelor și a cafenelelordin interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00;
 • măsurileprevăzutela ultimele două alineate mai sus enunțate se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți,indiferent d enatura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 • prepararea,comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice suntpermise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protectie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor;
 • nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici 1icențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fară a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Nationalpentru Situații de Urgentă, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Ilfov;
 • organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020.

 

c) Pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori: Brănești (1,32/1000 de locuitori), Cernica (1,47/1000 de locuitori), Clinceni (1,33/1000 de locuitori), Copăceni (0,68/1000 de locuitori), Găneasa (0,19/1000 de locuitori), Gruiu (1,27/1000 de locuitori), Nuci (1,43/1000 de locuitori), Petrăchioaia (0,56/1000 de locuitori), Periș (1,46/1000 de locuitori), se instituie următoarele măsuri:

 • organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cupurtarea măștii de protecție;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consumal produselor alimentareşi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, detipul restaurantelor şi cafenelelor, îninteriorul clădirilor, estepermisă fară a depăşi 50% din capacitateamaximăa spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00;
 • activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-23.00;
 • măsurileprevăzutela ultimele două alineate mai sus enunțate se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
 • prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice suntpermise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protectie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministruluieconomiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor;
 • nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fară a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici caredesfășoarăactivitățidejocuridenorocauobligațiasărespecteoraruldelucrucupublicul șirestricțiilestabilite prin hotărâre a ComitetuluiNationalpentru Situații de Urgentă, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Ilfov;
 • organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020.

Art. 2 Se mențin măsurile de carantinare zonală instituite prin ordin al Șefului DSU pentru comuna Ciorogârla și comuna Dascălu cu satele aparținătoare.

Art. 3 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 -70 din Legea nr.55/2020.

Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Departamentului pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ilfov, precum și tuturor entităților responsabile cu aducerea sa la îndeplinire de către Secretariatul Tehnic Permanent.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Ilfov

Prefect DANIEL-TUDOREL ZAMFIR

Sursa: Instituția Prefectului – Județul Ilfov