Primăria de acasă

Postat la data de: 2020-11-16 19:55:35

Ca urmare a creșterii numărului de cazuri de diagnosticate de SARS Cov-2 pe teritorul comunei noastre, Primăria comunei Brănești suspentă activitatea cu publicul. Acest anunț vine odată cu anunțul privind suspendarea ac?iuniilor de afi?are publică a documentelor tehnice ale cadastrului sistematic. Cu o infrastructura IT un pic mai mare decăt un banal cPanel la Romarg, angajatii primăriei ar putea intradevar să lucreze de acasă

Anunț privind limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COV1D-19)

În completarea anun?ului nr. 25895/09.11.2020, din cauza confirmării pozitive a 5 angaja?i din cadrul Primăriei Brăne?ti, institu?ia î?i suspendă total activitatea cu publicul in intervalul 09.11.2020 — 22.11.2020.
Vă precizăm că anumite servicii nu vor fi disponibile in perioada amintită mai sus, iar pentru urgen?e vă rugăm să folosi?i exclusiv metodele online de contact prezentate mai jos.
Primăria Brăne?ti
Telefon: 021.315.09.83 sau 0371.304.704
Fax: 021.350.12.58

 

Birou Contact
Urbanism birou.urbanism@primaria-branesti.ro
Achizi?ii publice birou.achizitiipublice@primaria-branesti.ro
Poli?ia locală birou.politialocala@primaria-branesti.ro
Contabilitate birou.contabilitate@primaria-branesti.ro
Impozite ?i taxe birou.impozitesitaxe@primaria-branesti.ro
Registrul Agricol birou.registrulagricol@primaria-branesti.ro

 

Plata impozitelor, amenzilor ?i taxelor locale se poate efectua ?i online, prin mandat po?tal ?i prin platforma ghiseul.ro.

ANUN? privind suspendarea ac?iuniilor de afi?are publică a documentelor tehnice ale cadastrului sistematic

Pentru limitarea riscului de transmitere a SARS COV 2 (COVID-19), având în vedere anun?ul nr. 26085/11.11.2020 privind suspendarea totală a activită?ii cu publicul a Primăriei Brăne?ti, se suspendă toate ac?iunile ce privesc etapa de afi?are publică a docunientelor tehnice ale cadastrului sistematic, în care se află sectorul 6 din UAT Brăne?ti din data de 11.11.2020 până în data de 25.11.2020.

De asemenea, termenul ini?ial de 6.12.2020 pentru verificarea datelor ce vor fi înscrise în cartea funciară a imobilelor se va prelungi până la data de 20.12.2020.

Sursa: Primăria Brănești