Pentru ca educația să continue...

Postat la data de: 2020-11-11 22:07:30

Pentru ca educația să continue în condiții cât mai bune în anul școlar 2020-2021, în unitățilede învățământ  din  județ,  Inspectoratul  Școlar  Județean  Ilfov  a  efectuat,în  baza  programelor guvernamentale de sprijin financiar,  achizițiide dispozitive electronice pentru elevi precum și achiziții de măști de protecțiepentru combaterea răspândirii SARS-CoV-2 în mediul școlar și asigurarea unui climat sanitar propice desfășurării activității, în funcție de scenariile adoptate de unitățile de învățământ.

Astfel,  prin  HG  370/2020, privind  aprobarea  Programului  național "Școala  de  acasă", Inspectoratul Școlar Județean Ilfovadistribuitdeja în scoli,în vederea facilitării activităților didactice  la  distanță  pentru  elevii  din  medii  defavorizate,3368 de tabletecu  conexiune  la internet.

Prin  HG  756/2020,privind  aprobarea  Programului  național "Educația în siguranță"au  fost achiziționate si distribuite școlilor 500.000 de măști, urmând ca,tot în cadrul acestui program, săse semneze contractul pentru încă 2528 tablete pentru elevi.

Așadar, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, pe baza creditelor necesare efectuării achizițiilorincluse  în  buget  de  MinisterulEducației  și  Cercetării,face  toate  demersurile,cu  respectareaprevederilor  legale  în  vigoare,pentru  desfășurarea  în  condiții  normale  și  în  siguranță  a activităților didacticeîn unitățile de învățământ din județul Ilfov.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşco1arilor şi elevilor in unităţile de invăţărnânt preuniversitar

Având in vedere:

prevederile OUG nr. 192/05.11.2020 pentm modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COV1D-19, precum şi pentru modificarea literei a) a art.7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă,

  • Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 53 din 08.11.2020;
  • art. 9 alin. (4) lit. c) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de Invăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5.447/2020;
  • Ordinul MEC nr. 5.545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prixt intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei şi cercetării
emite prezentul ordin

Art. 1
începând cu data de 09.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile activitătile didactice care impun prezenţa fizică in unităţile de invăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preşcolarilor şi elevilor.

Art. 2
(1) Activităţile didactice pentru unităţile prevăzute la art. 1 vor fi desfăşurate in sistem on-line, conform Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al intemetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020.

(2) in cazul in care activităţile nu pot fi desfăşurate conform prevederilor alin. (1), inspectoratele şcolare judeţene/inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti şi unităţile de Invăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces Ia tehnologie informaţională şi internet.

Sursa: Inspectoratul Școlar Județean Ilfov