Stabilire Locuri Speciale pentru Afisaj Electoral

Postat la data de: 2020-09-09 16:55:22

PRIMARUL COMUNEI BRANESTI, JUDETUL ILFOV,

Avand in vedere:

  • Raport de specialitate nr.20079/20.08.2020
  • Punctul 59 al Programului Calendaristic aprobat prin H.G. nr.576/2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anu1 2020
  • Prevederile art.79 alin.1 din Legea nr.115/2015 pentru aiegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea legii administratiei publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.155 alin.1 lit.a si alin.21it.b, precum si art. 196 alin.1 lit.b din O.U.G nr.57/20199 privind Codul administrativ,

DISPUNE

ART.1 Locurile speciale pentru afisaj electoral se stabilesc dupa cum urmeaza:

1. Sediul Primariei comunei Branesti - str.I.C.Bratianu nr.69:
2. Caminul cultural Branesti - str.Slt.Petre Ionel nr.139A;
3. Punct alimentar Bajenari - str.Slt.Petre Ionel nr.152B;
4. Panou amplasat la Halta Branesti- str.Slt.Petre Ionel nr.77;
5. Punct alimentar sat Pasarea - str.Nicolae Balcescu nr.46A;
6. Gradinita de copii din sat Islaz str.24 Ianuarie nr.28A;
7. Dispensarul Uman - str.Slt.Petre Ionel, nr.6
8. S.P.C.L.E.P - str.Slt.Petre Ionel,nr.17
9. Piaţa de legume- fructe str.Slt.Petre Ionel,nr.77A
10. Târg str.Slt.Petre Ionel,nr.134E
11. Farmacie str.S1t.Petre Ionel,nr.102
12. Staţie Auto -Puţul Pândarului - str.Slt.Petre Ionel,nr.167
13. Pepinieră Liceul Silvic- str.Slt.Petre Ionel, nr.1
14. Grădiniţă sat Pasărea- str.Nicolae Bălcescu, nr.32
15. Str.Unirii nr.2
16. Str.Negru Vodă nr.2

17. Staţia auto-I.C.Brătianu nr.4
18. Str.Vlăsiei nr.2
19. Str.Orhideelor colt cu str.Rovine
20. Str.Independenţei colt cu str.Luceafărului
21. Str.Viilor colt cu str.Oltului
22. Str.I.L.Caragiale, nr.2
23. Str.Oituz, nr.2
24. Grădiniţa Băjenari-str.Mihai Eminescu, nr.37
25. Str.Tudor Vladimirescu, nr.1
26. Str.Horia, nr.1
27. Str.Ilfov, nr.1
28. Şcola din satul Islaz-str.Posada, nr.3A
29. Căminul Cultural Islaz-str.24 Ianuarie, nr.37B
30. Staţia auto Islaz-str.24 Ianuarie, nr. 1
31. Str.24 Ianuarie-halta Islaz
32. Str.1 Decembrie, nr.1 -sat Islaz
33. Satul Vadul Anei- str.Stoiciului, nr.2
34. Secţie Drumuri Naţionale- str.I.C.Brătianu, nr.2
35. Depozit Materiale de Construcţii - str.S1t.Petre Ionel, nr.151A

ART.2 Viceprimarul comunei Branesti va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii, amenajand locurile speciale pentru scopul destinat.

Sursa: Primăria Comunei Branești