Racordarea comunei Brănești la Autostrada A2

Postat la data de: 2020-09-02 18:16:14

Ieri, 31.08.2020 a avut loc inaugurarea lucrărilor pentru racordarea comunei Brănești la Autostrada A2.

Deși toți locuitorii comunei Brănești își doreau realizarea acestui acces mult mai rapid, menționăm că toate etapele pentru realizarea acestui proiect s-au realizat conform legilor și reglementărilor legale aflate în vigoare, iar anumite obțineri de avize și etape au durat o perioadă lungă de timp.

Informare proiect "Amenajare acces în Autostrada A2 și a drumurilor de legătură cu aceasta din comuna Brănești, Județul Ilfov".

Proiect realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov.

Valoare totală proiect: 18.217.795,79 lei

Contribuție Consiliul Județean Ilfov: 8.000.000 lei

Contribuție Consiliul Local Brănești: 10.217.795,79 lei

Scurt istoric:

28.08.2012 - La inițiativa domnului primar, Primăria Brănești contractează servicii pentru "Realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru racord Autostrada A2".

30.07.2013 - Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/30.07.2013 se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul în discuție.

29.10.2013 - Prin Certificatul de Urbanism emis de către Consiliul Județean Ilfov s-a impus realizarea unui PUZ pentru încadrarea obiectivului în zona propusă.

Anul 2014 - Luând în considerare faptul ca realizarea unui Plan Urbanistic Zonal s-a suprapus cu reactualizarea Planului Urbanistic General, Primăria Brănești a lucrat la documentația aferentă acestor planuri.

19.03.2015 - Deoarece Planul Urbanistic General avea termen de soluționare la sfârșitul anului 2015, Primăria Brănești contractează "Servicii de întocmire documentație de urbanism - PUZ ACCES AUTOSTRADĂ" pentru accelerarea proiectului.

2015 - 2017 - Pentru finalizarea PUZ-ului instituția a făcut toate demersurile necesare pentru obținerea avizelor necesare, obținându-le astfel:

  • 01.11.2015 - Aviz Poliția Rutieră
  • 05.11.2015 - Aviz Consiliul Județean Ilfov
  • 08.11.2015 - Aviz Poliția Autostrăzi
  • 18.03.2016 - CNAIR nu se poate pronunța asupra oportunității avizului. Acest refuz a necesitat reluarea de la zero a întregii proceduri de avizare.
  • 21.03.2017 - Se obține avizul CNAIR.
  • 29.06.2017 - Poliția Rutieră avizează favorabil în urma noului proiect depus la CNAIR.
  • 10.08.2017 - Aviz Ministerul Mediului.
31.08.2017 - Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/31.08.2017 se aprobă "Plan Urbanistic Zonal - obiectivul de investiții - amenajare acces în autostrada A2, circulații".

23.01.2018 - Se contractează "Servicii de actualizare SF Autostrada A2 conform PUZ, comuna Brănești, județul Ilfov".

31.08.2018 - Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 115/31.08.2018 se aprobă actualizarea studului de fezabilitate conform PUZ-ului aprobat.

09.07.2019 - Având în vedere că realizarea proiectului implică costuri ce nu pot fi susținute doar din bugetul local al comunei Brănești s-au obținut fonduri de 8.000.000 lei prin asociere cu Consiliul Județean Ilfov. În aceeași perioadă Primăria Brănești a făcut toate demersurile pentru accesarea unui credit bancar în vederea asigurării finanțării integrale a proiectului.

29.08.2019 - Urmare acestui contract de asociere s-a realizat pregătirea documentației în vederea începerii procedurii de atribuire a obiectivului.

28.02.2020 - Urmare a încheierii procedurii de atribuire s-a încheiat un contract cu SC ACVATOT SRL, în vederea realizării obiectivului "Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții - Amenajare acces în Autostrada A2 între km 21+380 - km 24-050 stânga-dreapta și a drumurilor de legătură cu aceasta, Comuna Brănești, Județul Ilfov".

13.03.2020 - Se emite ordinul de începere a fazei de proiectare a obiectivului cu termen de execuție 6 luni.

15.06.2020 - Se obține autorizația de amplasare și/sau acces din partea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

20.08.2020 - Se emite Autorizația de Construire nr. 225/20.08.2020

20.08.2020 - Se emite ordinul de începere a lucrărilor cu termen de finalizare 24.08.2021

Prezentare proiect complet:

Amenajarea accesului în Autostrada A2 este etapa 1 dintr-un proiect mult mai amplu conceput de Primăria Brănești, finalizarea acestuia aflându-se în diverse etape de realizare, astfel:

Etapa 1 - realizarea accesului în Autostrada A2 și a drumurilor de legătură se află în execuție cu termen de finalizare 24.08.2021

Etapa 2 - realizarea pasajului suprateran peste calea ferată București - Constanța pentru a devia traficul greu în afara comunei. Se află în licitație pentru faza de studiu de fezabilitate și proiectare tehnică. Deschiderea ofertelor va avea loc astăzi, 01.09.2020, urmând ca în perioada următoare să se facă evaluarea ofertanților.

Etapa 3 - strâns legat de etapa 2, are scopul de a devia traficul greu din comuna Brănești spre accesul în Autostrada. Acesta se află în stadiul de studiu de fezabilitate.

Etapa 4 - Reprezintă realizarea unui pasaj suprateran peste Autostrada A2 și accesul în DJ 100 a întregii infrastructuri de drumuri create, în așa fel încât Primăria Brănești să poată realiza declasificarea DJ100 din drum județean în drum comunal și limitarea tonajului greu, cu excepția riveranilor.

În plus, pentru reducerea zgomotului creat de traficul autostrăzii A2 prin localitatea Brănești și ca urmare a petiției semnate de locuitorii din zona, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a primit în data de 29.07.2020 un aviz favorabil din partea Primăriei Comunei Brănești pentru montarea de panouri fono - absorbante (conform schiță). Lucrările de amplasare a acestor panouri va fi realizată de CNAIR cât mai curând.

De asemenea, menționăm că întreaga rețea de drumuri ce va fi creată în cadrul acestui proiect este prevăzută cu trotuare stânga-dreapta și cu iluminat public.

Pentru orice alte informații legate de acest proiect vă rugăm să folosiți canalele oficiale de contact.

Sursa: facebook.com