Regulament Colectare Deșeuri

Postat la data de: 2020-08-23 20:01:52

În luna august 2020 se vor distribui către popula?ie, conform unui calendar ce va fi anun?at pe canalele publice de comunicare, pubele negre de 120 de litrii.

După finalizarea distribuirii, începând cu 01.09.2020 de?eurile vor fi colectate conform prezentului regulament.

I. DE?EURI BIODEGRADABILE — PUBELA VERDE (2401) - de?euri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi de?eurile alimentare sau de grădină.

Exemplu:

 • Resturi vegetale din gospodărie (frunze, vreji, iarbă/gazon, flori, plante de casă, fân, paie, etc.)
 • Rumegu?
 • Măturătură
 • Resturi de fructe ?i legume
 • Alimente alterate (fără ambalaj)
 • Reziduuri/excremente ale animalelor de companie/de curte (in limite rezonabile)

! NU se vor pune ambalaje, saci, pungi de platic.

! NU se vor pune bucă?i de lemn sau crengi.

II. DE?EURI MENAJERE - PUBELA NEAGR? (120l) - de?euri provenite din activităti casnice sau asimilabile cu acestea ?i care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localitate.

Exemplu:

 • Resturi alimentare (carne, lactate, vegetale, ouă, etc.)
 • Produse de igienă personală (scutece, absorbante, etc.)
 • Serve?ele folosite
 • Veselă de unică folosin?ă foarte murdară
 • Ambalaje foarte murdare
 • Cenusă
 • Mucuri de ?igară
 • Leucoplast, pansament, bandaje
 • Saci de aspirator ?i con?inutul acestora
III. DE?EURILE RECICLABILE — SACII NEGRII (frac?ia uscată) - se vor depozita în saci de colectare care se vor folosi pentru orice tip de ambalaj care poate fi golit complet de con?inut ?i poate fi reciclat.

Exemplu:
Maculatură (caiete, car?i, ziare, reviste, etc.)
Ambalaje de hârtie sau carton
Doze de metal
Ambalaje metalice (conserve sau spray-uri)
Folie de metal, de plastic, etc.
PET-uri (presate sau cu dopul scos)
Sticle, borcane
Ladi?e din lemn sau plastic
Ambalaje din sticlă de la produse cosmetice
Flacoane de plastic (?ampon, detergent, etc.)

IV. RESTURI VEGETALE MARI ?l CRENGI — se vor depozita pe domeniul public din fa?a proprietă?ii dumneavoastră (în cantită?i rezonabile — 4-5 bra?e sau 1 metru cub) doar în ultima săptămână din lunile FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE, în ziua în care autospeciala de salubritate este prorgamată să colecteze de?euri menajere. Vă rugăm să nu le depozita?i mai devreme de 48 de ore înainte de ziua în care se ridică gunoiul.

În cazul în care ave?i de colectat cantită?i mai mari sau în alte zile decât cele men?ionate mai sus vă rugăm să apela?i la serviciul de salubritate al localită?ii folosind numărul de contact de mai jos, iar acestea vor fi ridicate contra cost.

Depozitarea resturilor vegetale mari ?i a crengilor pe domeniul public anterior sau ulterior ultimei săptămâni din lunile men?ionate constituie contraven?ie ?i se sanc?ionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei conform HCL nr. 41/2015.

Nerespectarea prezentului regulament de colectare a de?eurilor poate rezulta în neridicarea tomberonului dumneavoastră.
Pentru orice informa?ii ?i neiămuriri folosi?i datele de contact de mai jos.

SALUBRITATE BR?NE?TI SRL
Telefon - 021.352.45.65
Email - salubritatebranesti@gmail.com
Str. I.C.Brătianu, nr.69, Brăne?ti, Ilfov

Sursa: Primăria Brănești - Ilfov