În atenția absolvenților clasei a VIII-a și a părinților

Postat la data de: 2020-07-05 10:38:27

Inspectoratul ?colar Jude?ean Ilfov a facut pubice în data de 29 iunie a.c., următoarele informa?ii:

Pentru solicitare informații/ programare completare opțiuni/ solicitare transmitere electronică a fișei de înscriere publicăm datele de contact ale unităților gimnaziale:

Localitatea Unitatea de învă?ământ PROGRAM ȘCOAL? NUM?R TELEFON EMAIL ȘCOAL?
BRANE?TI Liceul Teoretic “Traian Lalescu“ 8:00-16:00 0213501330 lttlalescu@hotmail.com
BRANE?TI ?coala Gimnaziala nr. 1 8:00-16:00 0213501331 scoala1branesti@yahoo.com

 

Top 5 al absolven?ilor clasei a VIII-a din Brăne?ti, raportat la media de absolvire din Jude?ului Ilfov:

Nr. Crt Nume ?coală proveniență Medie
admitere
Medie
evaluare
Medie
V-VIII
Nota/Medie
lb. romană
Nota/Medie
matematică
106 IF10734558 LICEUL TEORETIC “Traian Lalescu“ BR?NEȘTI 9,64 9,57 9,96 9,90 9,25
150 IF7962692 LICEUL TEORETIC “Traian Lalescu“ BR?NEȘTI 9,49 9,45 9,68 9,65 9,25
168 IF7961712 LICEUL TEORETIC “Traian Lalescu“ BR?NEȘTI 9,46 9,37 9,86 9,65 9,10
175 IF8232231 LICEUL TEORETIC “Traian Lalescu“ BR?NEȘTI 9,43 9,35 9,78 9,60 9,10
215 IF7962980 LICEUL TEORETIC “Traian Lalescu“ BR?NEȘTI 9,33 9,20 9,86 9,60 8,80

Sursa: I.S.J. Ilfov