Decizie de informare a cetățenilor cu privire la focare și măsuri

Postat la data de: 2020-05-07 11:31:23

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTIA PREFECTULUI — JUDETUL ILFOV
CENTRUL LOCAL PENTRU COMBATEREA BOLILOR — JUDETUL ILFOV
Data 22.04.2020 /nr. 4646

Decizie de informare a cetățenilor cu privire la focare și măsuri

Stimați cetățeni,

Pe teritoriul localității Brănești, în exploatația, proprietar XXXXX XXXXX există confirmată evoluția pestei porcine africane.

Centrul Local de Combatere a Bolilor din județul Ilfov a aplicat măsuri de control în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 60/2002/CE transpusă în legislația natională prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA7/2010.

Pentru a limita raspandirea bolii, pană la noi dispoziții, se ordonă urmatoarele:

  • toate porcinele din localitate se vor ține închise în curte, fară acces la pășunat si bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a limita raspândirea bolii;
  • toate cazurile de îmbolnavire sau moarte la porcinele din curtea proprie, vor fi anunțate, fară întarziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;
  • toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice, se anuntă, fară întarziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;
  • se interzice organizarea pe teritoriul localității de piețe, târguri sau expoziții de păsări și animale;
  • toate indicațiile medicului veterinar de liberă practică împuternicit se respectă neconditionat.

Toți cetățenii din această localitate sunt obligați să respecte măsurile indicate în prezenta dispoziție. Nerespectarea prevederilor acestei dispoziții reprezintă încălcări ale legii. Aceste încălcări pot fi sancționate cu amenzi până la 3600 lei.

Cu stima,
Nume: DANIEL-TUDOREL ZAMFIR
Funcție: Conducătorul CLCB județean

Sursa: DSVSA Ilfov