Crucea misterioasă din balta Cozieni

Postat la data de: 2022-03-20 09:08:43

La aproximativ 100 de metri de digul despărțitor dintre iazurile Cozieni și Pustnicu, pe malul împădurit al văii Pasărea, dăinuie de sute de ani o enigmatică cruce din piatră,  de a cărei origine nu se mai știe nimic. Crucea este inundată de apă, la aproximativ un metru de mal, ferită de ochiul privitorului printre trestii și mărăciniș. La început,  crucea a fost amplasată pe malul uscat al văii, însă odată cu zăgăzuirea văii Pasărea și creșterea oglinzii de apă, aceasta a fost inundată, având astăzi baza scufundată în apă.

Crucea atrage prin aspectul și măiestria meșteșugului sculptării sale. Este o cruce triplă,  lucrată într-o singură bucată de piatră, formată dintr-o cruce mare principală și două secundare mai mici.  Cele trei cruci sunt scrise cu litere chirilice, însă mesajul este vizibil degradat de trecerea timpului. Pentru descifrarea inscripţiei este nevoie de sprijinul specialiștilor.

O astfel de cruce nu se mai întâlnește prin părțile noastre. Un model asemănător regăsim în cimitirul localității Năieni, din județul Buzău, unde este considerată o cruce de familie ce semnifică decesul unei mame cu doi copii. Putem lua în calcul mai multe supoziții privind categoria funcțională a acestei cruci, însă cele mai multe indicii ne îndreaptă spre o cruce care semnalează un eveniment dramatic, un sfârșit tragic al  unei mame cu doi copii, a cărei familie avea un anume statut social care dispunea  de resursele necesare realizării și amplasării acesteia. Important este să aflăm și ce informație se mai păstrează în memoria comunității satului Cozieni sau a monahiilor de la mănăstirea Pasărea față de această cruce.

Până când vom reuși descifrarea mesajului și elucidarea misterului acestei cruci precum și scopul acesteia: cruce de hotar, cruce de pomenire, de fântână sau funerară, putem emite face câteva considerații, conexiuni și supoziții privind contextul spațio-temporal sau istorico-geografic al amplasării sale. Estimăm vârsta crucii în perioada secolului al XIX-lea, în prima parte sau în a doua parte a sa. Locul amplasării sale este în apropierea drumului pelerinilor ce veneau prin pădure de la București sau de la mănăstirea Cernica la mănăstirea Pasărea, în apropierea vadului de trecere a apei Pasărea. Distanța față de actualul drum, este de aproximativ 100 metri. Chiar dacă crucea este amplasată pe malul împădurit, ce aparținea în trecut moșiei Cernica sau a Floreștilor, astăzi localitatea Pantelimon, ea trebuie considerată într-o relație directă cu mănăstirea Pasărea, satul Cozieni și deținătorii moșiei Piteasca-Pasărea. Satul Cozieni se înființează pe locul unde au fost așezați robii țigani aduși în prima parte a secolului al XIX-lea, de boierii Ghica-Blaremberg, pentru a munci partea de moșie din vecinătatea mănăstirii.  Partea aceasta de moșie, de la nord de mănăstirea Pasărea, a aparținut în trecut familiei de boieri Ghica-Blaremberg și unor urmași ai boierilor Văcărești. Aceștia din urmă  vor vinde în anul 1904, în urma unui proces, trupul Cozieni al moșiei Piteasca-Pasărea și un imobil din apropierea mănăstirii lui Dumitru Podgoreanu. Imobilul se păstrează și în prezent, fiind cunoscut cu numele de Conacul Podgoreanu din Cozieni.

In prima parte a secolului al XIX-lea, la vărsarea dintre cele doua iazuri Cozieni și Pustnicu, în capătul dinspre sat al digului de astăzi a funcționat mult timp o moară de apă, ceea ce indică o viață socială și economică activă a acestor locuri. Zona vadului de trecere a apei reprezenta în trecut și o zonă de hotar între mai multe  moșii, moșia mănăstirii Cernica și a Floreștilor, ulterior Pantelimon, moșia Piteasca-Pasărea și moșia Boleasca-Găneasa. In trecut se atestă și un sat medieval numit Flocoși, cu moșia Flocoșani,  care era amplasat undeva între moșia Brăneștiului și moșia Piteasca, în apropierea vetrei de mai târziu a mănăstirii Pasărea și a actualului sat Pasărea. Crucea nu figurează pe hărțile importante ale secolului XIX, pe care sunt semnalate în acest areal mai multe cruci de piatră care aveau un rol important atât în mentalul spiritual al colectivității, dar și unul geografic,  de orientare și de semnalare a unor fântâni, hanuri, răscruci de drumuri sau așezăminte creștinești. Nu excludem nici posibilitatea ca vechiul vad de trecere a apei să fi fost puțin mai la nord de actualul dig, adică exact în apropierea crucii, aceasta fiind ridicată chiar în marginea drumului, posibil lângă o fântână sau izvor, într-un loc de popas al pelerinilor.

Sperăm cu ajutorul specialiștilor să reușim descifrarea crucii și elucidarea misterului său. Acest lucru nu va fi simplu din cauza degradării avansate a mesajului și a uzurii crucii, care s-a accelerat în ultimii ani prin acțiunea apei. Chiar dacă misterul acestei cruci va fi greu de elucidat, Crucea triplă de la Cozieni reprezintă un simbol formidabil al trinității, un loc de meditație și de comunicare în subconștientul mental între cele două lumi: lumea pământească și lumea de dincolo, care a rezistat miraculos în timp și în apă, ea reprezintă un martor al istoriei locului, ce comprimă evenimente, mentalități, fapte, tradiții din trecut și merită salvată, protejată și inclusă într-un circuit al pelerinilor de la mănăstirea Pasărea sau un circuit al crucilor vechi de piatră din arealul spiritual Pasărea-Cernica. 

Sursa: Prof. Marius-Ovidiu Sebe