Analiza microtoponimiei localității Brănești

Postat la data de: 2021-05-31 20:43:16

Foarte importante pentru elucidarea unor aspecle din trecut sunt inventarul şi analiza microtoponimelor de pe raza localinății şi din imediata apropiere, prectun şi o clasificare sau ierahizare a acestora după forma, perioada apariției sau după insuşirile reflectate în etimologia lor.

După forma lor, au fost identificate două categorii de microtoponime, simple- formate dintr-un singur termen (exemplu "Cofetaru") şi compuse - formate din doi sau mai mulți termeni (unul generic, care esle frecvent apelativ, iar celălalt - elementul specific care-i individualizează, exemplu "Valea Drăgănescu" sau "Ochiul lui Mânciu").

După vechimea lor sau perioada de aparitie, putem identifica denumiri vechi, aparținând mai multor perioade istorice, care reflectă unele fapte specifice perioadei,

  • perioada medievală: Sunt cele mai vechi denumiri de pe raza localilăți. Cele care se păstrează şi în prezent sunt "Pasărea", "Zgâriata", "Brăneşti" şi "Cioara". Acestea datează din perioada sfârşitului de secol XVI şi a începutului de secol XVII şi face dovada continuității populării acestor locuri în ciuda vremurilor grele, a războaielor, a risipirilor și a epidemiilor care au afectat comunitatea
  • perioada modernă: Eremple, "La Iacovache": pădurea şi câmpul lui Iacovache, "La Gară", terenul din apropierea unei gări de cale ferată;
  • perioada socialistă: Exemple, "La Grajduri", "La Trifoaie"; "La Grădină":
  • perioada contemporană, denuniri apărute după anii '90. De exemple noile tarlale ce cuprind pământuile unor săteni luerate 1n asociatie au fost denumite după numele conducătorilor acestor asociatii agricole "La (Asociația) Trântilă", "La (Asocialia) Geta", "La (Asociatia) Neamţu" ş.a.

După însuşirile reflectate în etimologia lor, propunem o clasificare a microtoponimelor, de pe teirtoriul localității şi din imediata apropiere, în trei domenii, fizico-geografic, economic și social-istoric.

Sursa: Marius Ovidiu Sebe